Lycka

av Maria Edie Lou

Lycka är en färskvara. Det är ingenting man bli tilldelad och får leva med hela livet. Tänk på det.

Annonser